FANDOM


300px-Saatgut


Handlarka nasion znajduje się w El Farmado. Można tam dojechać autobusem lub natychmiast (potrzebne Konto Premium).

Cena jednego rodzaju nasion jest trwała, nie zmienia się (w odróżnieniu od targu).

U handlarki nasion, podobnie jak na targu, masz możliwość zakupu nasion na zasadzenie na polu.


Wskazówka: Jeśli chcesz zaoszczędzić trochę fT, porównuj ceny nasion u handlarki i na targu!

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.