FANDOM


300px-MarktstandNa targu można sprzedać rośliny, produkty zwierzęce, przetwory i ozdoby, a także sprzedać lub kupić monety od innych graczy.

Aby zaoferować swoje produkty, kliknij na "Twój stragan". Następnie po prostu musisz przeciągnąć dany rodzaj produktu, a następnie podać ilość, którą chcemy towaru sprzedać, oraz cenę za sztukę. Po kliknięciu na "Zaoferuj na targu" pojawi się całkowita opłata (wraz z prowizją 10%). Jeśli chcemy mimo prowizji sprzedać produkty, klikamy "OK". Na tablicy wyświetlane są wszystkie twoje oferty. Jeśli chcesz wycofać ofertę z targu, po prostu kliknij obok niej czerwony krzyżyk. Uwaga: Prowizja nie zostanie zwrócona!

Sprzedający, jeśli chce sprzedać swoje produkty, musi zapłacić prowizję wynoszącą 10%.


Wskazówka: Należy porównywać ceny u handlarki nasion i na targu.


Często handlarka nasion oferuje produkty tańsze, niż najtańsza oferta na targu. W przypadku produktów zwierzęcych i przetworów, sprzedać je możesz jedynie przez targ i przez umowy.


Uwaga: Posiadanie na targu więcej niż 5 ofert jednego rodzaju produktu jest niedozwolone! To się nazywa spam na targu, który jest karany ostrzeżeniami, a w skutku może doprowadzić do zablokowania konta.